Lễ Khai Giảng TTU 2015-2017 

Lễ Tổng Khai Giảng truyền thống vào ngày 8/9/2016, là một Dấu Tích độc đáo của Đại Học Y Khoa Tân Tạo (trong thời đại Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm), đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng quý báu của Phụ Huynh & Gia Đình sinh viên trong công cuộc  Xây Dựng một Ngôi Trường Y Khoa Đại Học lý tưởng để đào tạo những thế hệ Thày Thuốc "Y Học Hoa Kỳ, Y Đức Hải Thượng".


Hãy xem lại hình ảnh hội trường, dành riêng cho Phụ Huynh & Gia Đình (mé bên trái), bên cạnh  Sinh Viên Con Em mình (hàng chính giữa) và ngang hàng đối diện với các Đại Biểu & các Thày Cô (mé bên phải) .

Hãy nghe lại lời Thày Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm khẳng dịnh :"Dân vi Quý, Xã Tắc Thứ chi, Quân vi Khinh", coi Sinh Viên là trân quý nhất như Con của mình, rất ấn tượng thấy cảnh cha mẹ dắt con tới trường".

Xin trân quý giữ lại những Kỷ Niệm này vì là Không Tiền Khoáng Hậu chẳng bao giờ xảy ra Tuyệt Vời như vậy nữa đâu!


SV TTU hát bài Thanh Niên Ca nhiều lần. Thày gửi các video TTU con thử tìm bài ca này do sv hát (nếu không tìm được trên mạng) còn có ý nghĩa hơn vì là cuộc chiến đấu của sinh viên. Dùng bài ca này làm nhạc nền cho slide show CSV Chuyển Trường TRI ÂN Thày BDT là thích hợp nhất.


"Đây thanh niên, sức mạnh vô cùng

Muôn nhát búa, phá tan xiềng xích.

Đây thanh niên dũng cảm vô cùng

Tung ngục tù tiến lên...." 

Thương nhớ tất cả...tất cả! 

bùiduytâm