ALBUM

Mục lục các cuốn Album:

1-Bát Tuần Thượng Thọ: Đến tuổi bát tuần, BDT ít viết sách, chỉ làm Album hình ảnh với thuyết minh ngắn gọn để độc giả mất ít thời gian được cụ thể ấn tượng với các việc mình thực hiện. Bắt đầu là công cuộc Đào Tạo Thày Thuốc sau năm 1975 tại các trường Đại Học.

2-Xây Dựng và Khởi Sự Đại Học Y Khoa Tân Tạo (2011-2014)

3-Lễ Động Thổ, Lễ Áo Trắng, Lễ Tuyên Thệ, Lễ Macchabee (Tri Ân các Thi Thể & Dạ Vũ) của Đại Học Y Khoa Tân Tạo (Tháng ba, 2015)

4-Lễ Khai Giảng niên học 2015-2016 của Đại Học Y Khoa Tân Tạo

5-Lễ Khai Giảng niên học 2015-2017 của Đại Học Y Khoa Tân Tạo

6-Tình Thày Trò của Đại Học Võ Trường Toản (Tháng Tư, 2017)

7-Lễ Áo Trắng & Lễ Tuyên Thệ của Đại Học Y Khoa Nam Cần Thơ (2019)

8-Xây Dựng và Khởi Sự Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh (2018-2019)

9-Lễ Macchabee 2019 của Đại Học Phan Châu Trinh

10-Lễ Khai Giảng, Áo Trắng, Tuyên Thệ niên học 2019-2020 của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

11-Lễ Macchabee và Liên Hoan Dạ Vũ trên sông Hoài (tháng hai, 2020) của Đại Học Phan Châu Trinh

12-Album "Việt Nam Mến Yêu" ca tụng Quê Hương gấm vóc (nhạc, lời, hình) soạn cho ban đồng ca Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh (2020)

13-Lễ Khai Giảng niên học 2020-2021 của Đại Học Phan Châu Trinh


Bây giờ tiếp tục đến các Album và Slide Show về Chương Trình Phục Vụ Xã hội bắt đầu là:

14-Album Chống Ngừa Viêm Gan B cho Đại Học Y Dược TP.HCM và Slide Show Chống Ngừa Viêm Gan B cho các Đại Học Y Dược Huế, Đại Học Tân Tạo, Đại Học Võ Trường Toản, Đại Học Y Dược Cần Thơ và các địa phương Huyện Ba Vì, Tỉnh Long An


Và tiếp đến Vinh Danh các bậc hào kiệt đã đóng góp Công Của cho nhân quần xã hội :

15-Lễ Vinh Danh 2011

16-Lễ Vinh Danh 2013

17-Lễ Vinh Danh 2015


Trả ơn Bạn Hiền với

18-Album Hoàng Gia Trang

Còn phải hỗ trợ người bạn đời Trần Thùy Mai trong việc giới thiệu bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử Từ Dụ Thái Hậu của nàng trong 5 buổi:

19-Album Giao Lưu Ra Mắt SÁCH TỪ DỤ THÁI HẬU tại Hà Nội và Huế (Tháng Tư, 2019)

20-Album Giao Lưu Ra Mắt SÁCH TỪ DỤ THÁI HẬU tại Hà nội, Huế và Saigon (Tháng chín, 2019)


Bây giờ BDT có quyền vui chơi với bạn bè xa gần, với đệ tử Gió Khơi, với học trò khắp nơi: Y Khoa Đại Học Saigon, Huế, Minh Đức, TP.HCM, Tân Tạo, Võ trường Toản, Nam Cần Thơ, Phan Châu Trinh trong:

21-Album Hội Ngộ với Thày Bùi Duy Tâm (2018)

22-Album Gặp Bạn cũ, Nhớ Chuyện Xưa, Giữ Tình Xưa (2019)