ĐẠI HỌC Y KHOA PHAN CHÂU TRINH

Niên Khóa 2022 - 2023

Một vinh dự lớn cho Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã được xếp trong 10 trường Y Dược tốt nhất Việt Nam bên cạnh các trường Y công lập đã có từ cả trăm năm như Y Hà Nội, cả 80 năm như Y Sài Gòn, cả 60 năm như Y Huế, cả 40 năm như Y Cần Thơ lại được bên cạnh trường Quân Y của Bộ Quốc Phòng. Cả miền Bắc chỉ có vài trường Y tại Hà Nội. Cả miền Nam chỉ có trường Y Cần Thơ và một vài trường Y TP. HCM. Còn cả miền Trung chỉ có Trường Y dược Huế và Trường Đại học Y Khoa Phan Châu Trinh của chúng ta mới có 4 năm nay.

Lễ Chào Cờ và Lễ Quốc Khánh Độc Lập của ĐẠI HỌC Y KHOA PHAN CHÂU TRINH

Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh là đại học tư độc nhất được xếp trong 10 trường Y Dược tốt nhất VN