Lễ Khai Giảng PCTU niên học 2020-2021 

Phát Biểu của Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm

Video clip Thày Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm phát biểu trong Lễ Khai Giảng PCTU 2020-2021

Gửi tặng Slide Show, Video & Album Lễ Khai Giảng cho Nội Bộ, Ban Giám Hiệu, Ban Giảng Huấn PCTU, các BV.Tâm Trí và các đại biểu tham dự với Lời Trân Trọng Cám Ơn đã tới tham dự.

Thày Tâm

SLIDE SHOW (4 phút 32 giây) Lễ Khai Giảng PCTU niên học 2020-2021

VIDEO (54 phút 12 giây) Lễ Khai Giảng PCTU 2020-2021

ALBUM Lễ Khai Giảng PCTU niên học 2020-2021

Album Lễ Khai Giảng 20-21 của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh