XÂY DỰNG VÀ KHỞI SỰ ĐẠI HỌC Y KHOA PHAN CHÂU TRINH (2018) 

Album XÂY DỰNG VÀ KHỞI SỰ ĐẠI HỌC Y KHOA PHAN CHÂU TRINH (2018)