Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Duy Tâm: Trưởng khoa Y Đại Học Phan Châu Trinh