Công Nghiệp Bùi Duy Tâm (phần 2)

Quỹ KIẾN THIẾT & HÒA GIẢI cho các nước Đông Dương 

Đại Diện VNCH bên cạnh các Đại Diện Đông Dương ( VNCH, XHCNVN, Mặt Trận Giải Phóng Miền  Nam, Lào), 

Á Châu (Indonesia, New Zealand, Japan, India, Singapore), 

Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu (Đức, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Cameroon)

Chủ Tịch Danh Dự Nghiệp Đoàn Y Dược Đông Phương  

Khoa Trưởng Danh Dự Đại Học Y Khoa Huế 

Chủ Tịch Ủy Ban Thành Lập Viện Đại Học Tin Lành 

Giám Đốc Sinh Viện Vụ Đại Học Vạn Hạnh 

Cố Vấn Danh Dự cho Tổng Cuộc Bóng Bàn VN 

Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon 

Chủ Nhiệm Nguyệt San GIÓ KHƠI 

Chủ Bút Nguyệt San PHƯƠNG ĐÔNG 

Chủ Tịch Sáng Lập Phong Trào Thanh Niên Văn Hóa GIÓ KHƠI 

Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi

Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi 

Giáo Dục Thiếu Nhi 

Thanh Niên Thể Thao 

Văn Hóa Nghệ Thuật