BIẾN CỐ TÂN TẠO

Mục lục

MỤC LỤC

Lời Mở........... 2

A-Sự Kiện Tân Tạo........... 3

1/ Nguyên Nhân Bùng Nổ........... 3

2/ Khiếu Tố Chủ Trường........... 34

3/ Sa Thải Khoa Trưởng........... 68

​4/ Trù Dập Sinh Viên & Chia Rẽ Giảng Viên........... 88

5/ Phản ứng của ban Giám Hiệu và ban Giảng Huấn........... 108

6/ Thanh Tra của bộ GDĐT........... 126

7/ Chuyển Trường........... 229

​8/ TTU Kiện Cáo (Giảng Viên, Sinh Viên, Báo Chí)...........332

9/ Hậu Quả lên Tuyển Sinh của TTU...........393

10/ Biến Cố Tạo Hiền Nhân, Cháy nhà ra Mặt Chuột........... 408

B-Nghĩ​ về các Vấn Nạn của các Đại Học Tư Thục VN........... 442

C- Đại Học Y Khoa Bùi Duy Tâm & Suy ra Mô Hình một Đại Học Y Khoa Lý Tưởng........... 447

Lời Kết........... 473

​Tài Liệu Tham Khảo​........... 474

1/ Tài Liệu 1: Hướng dẫn Học Phí và các khoản Phụ Thu cho niên học 2016 của TTU........... 474

2/ Tài Liệu 2:Kết Luận Thanh Tra của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo........... 491

3/ Tài liệu 3: Thông tin và Kết quả​ tuyển sinh của TTU​ năm 2017........... 511

4/ Tài Liệu 4: TTU kiện cáo sinh viên........... 533

* 4a: Biên bản bàn giao 27​ hồ sơ sinh viên​ cho nhân viên pháp lí Nguyễn Thị Thanh​ để kiện sinh viên........... 533

**4b: Thư của đ​ại diện p​hụ huynh sinh viên gửi Thanh Tra đoàn​ v/v​ TTU​ kiện sinh viên ra tòa........... 534

***4c: Thư của đ​ại diện p​hụ huynh s​inh viên gửi Thanh Tra đoàn​ v/v​ yêu cầu thi hành kết luận thanh tra của Bộ........... 537

****4d: Biên bản hội đồng quản trị TTU​ ủy nhiệm ông Huỳnh Hổ làm quyền hiệu trưởng​........... 539

5/ Tài liệu 5: Ghi lại cuộc hẹn​ gặp anh Hoàng Văn Chánh........... 541


BIẾN CỐ TÂN TẠO PDF(đã sửa) lần chót (2).pdf