Phỏng Vấn: video Phố BolsaTV phỏng vấn BS. Bùi Duy Tâm về cuộc đi thăm đảo Trường Sa