Phỏng Vấn Phát Biểu

2. BÁO THỜI LUẬN PHỎNG VẤN BÁC SĨ BÙI DUY TÂM - Chủ đề: TIẾP PHÁI ĐOÀN PHÓ THỦ TƯỚNG CSVN

cuộc gặp PTT TVTRỌNG.doc

3. BÁO VOV PHỎNG VẤN BÁC SĨ BÙI DUY TÂM - Chủ đề: HÒA HỢP DÂN TỘC

VOVphongvanBS.BuiDuyTamHoaHopDanToc.doc

4. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ( TNVN) PHỎNG VẤN BS. BÙI DUY TÂM - Chủ đề: HÒA HỢP DÂN TỘC

TNVNphongvanBS.BuiDuyTamHòaHợpDânTộc.doc

5. Hòa hợp dân tộc không còn là trong giấc mơ

HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC
phongvanhoahophoagiai04.doc

6. PHÁT BIỂU CỦA GS.TS. BÙI DUY TÂM (HOA KỲ) TẠI  ĐẠI HỘI HỌ BÙI VN MỪNG XUÂN  KỶ SỬU – 2009 (Viện BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ – 202 Võ Thị Sáu, Quận 3 - TP-HCM)

phatbieuHOBUIVN.doc

7. Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn GS.TS.BS.Bùi Duy Tâm - Chủ đề: Ngày Tết gia đình tại Hoa Kỳ

PhongvanTetgiadinhBDT taiHoaKy.doc

8. PHÁT BIỂU CỦA GS.TS. BÙI DUY TÂM, HẢI THƯỢNG Y VIỆN.

phatbieu HTYV.doc

9. Phát biểu của BS. Bùi Duy Tâm trong tiệc Tất Niên của TLSQ VN tại San Francisco, tối 25 Jan.,2014

Phát biểu của BS.doc