Phỏng Vấn: Báo Đại Đoàn Kết phỏng vấn BS. Bùi Duy Tâm v/v Quỹ Quốc Tế Chống Ngừa Viêm Gan dành cho VN (ILFVN)