Phát Biểu: Video GS.TS.BS. Bùi Duy Tâm phát biểu Lễ Tốt Nghiệp Đại Học Võ Trường Toản VTT ngày 07/3/2021