Bùi Duy Tâm với Trường Quân Y Quốc Gia VN

  Trường Quân Y Quốc gia, thời kỳ đầu đặt trụ sở tại Bệnh viện Patterson, phố Hàng Chuối, Hà Nội trong những năm 1951 đến 1954.

Sinh viên Quân Y Bùi Duy Tâm

Sinh viên Quân Y đi Diễu Hành (parade) quanh Hồ Gươm Hà Nội cuối năm 1953

  Sinh viên Quân Y đi tập Quân Sự tại Trường Võ Bị Đà Lạt hè 1954

Các Giám Đốc Trường Đại Học Quân Y Quốc Gia

Colonel Dr Nguyễn Đình Hào

Bác Sĩ Trung  Tá Phạm Biểu Tâm   

Bác Sĩ Trung Tá Hoàng Văn Đức (góc phải)

Góc trái: Bác Sĩ Thiếu Tá Trần Anh

Góc phải: Bác Sĩ Trung Tá Trần Minh Tùng

Bùi Duy Tâm đậu thứ nhì trên 12 thí sinh trúng tuyển vào Trường Quân Y Hà Nội năm 1953

(120 sinh viên dự thi)

Bùi Duy Tâm đậu đầu trong số 4 sinh viên Y Khoa năm thứ VI (Quân y) được tuyển đi du học về làm Giáo Sư Y Khoa Đại Học Saigon