Nghĩa tình 

 HOÀNG SA - TRƯỜNG SA 

  Phần 9  

Ngày 5 (Sáng Chủ Nhật 20/4/2014): ĐÁ NAM