Cái Đau của ta, gia đình ta với cái Đau của đồng bào đồng loại

Ta sẽ lạc vào ngôi thánh đường trống trải nằm giữa các thành phố trước đây hoành tráng nhất thế giới (Rome, Milan, Paris, London, New York, Madrid, Warsaw, Mexico City, Beijing,...) mà bây giờ vắng lặng như bãi tha ma để đắm hồn trong...không gian thời gian vừa bi thảm vừa thánh thiện...mang lại nhiều an ủi trong cơn đại nạn Wuhan Virus!

Andrea Bocelli sang Amazing Grace of John Newton on Easter Sunday (April 12, 2020):

Như nhân loại khắp nơi trên mặt địa cầu, quê hương VN mến yêu của tôi cũng đương chìm ngập trong cơn bão dịch Virut Tàu. Ôi đau thương thay!

"Sài Gòn Đang Thấm Nỗi Đau Từng Ngày"

BDT đã trải qua cái đau mất người thân yêu trong gia đình nên rất cảm thông với cái đau của đồng bào đồng loại trong cơn đại dịch.

Gia đình Bùi Duy, trong niềm đau mất Vợ, Mẹ, Bà

My BuiDuy family sang Amazing Grace at my wife funeral in March, 2015:

TIME TO SAY GOODBYE

Bùi Duy Tâm