Hẹn Gặp Lại Việt Hương !!

Nhân ngày 10 tháng 5, chính là Ngày Của Mẹ. Bùi Duy Tâm anh cùng các con tưởng nhớ đến Việt Hương thân yêu là người vợ, cũng là mẹ và bà của đại gia đình Bùi Duy.

Việt Hương ơi! Mong em vui thỏa: vợ chồng ta nuôi dạy các con thế nào thì chúng nuôi dạy con cái chúng thể ấy.

Thế là cô cháu đích tôn nữ Việt Thi đã nối nghiệp Bác Sĩ Y Khoa của Ông Ngoại.

Và nay Bùi Duy Ân vừa tốt nghiệp Doctor of Dental Medicine

Nối nghiệp Cha Bùi Duy Thiện DDS. và Bà Nội Đỗ Thị Việt Hương, DDS.

Xin Bà/Vợ yêu quý hãy chứng kiến cho các cháu nội cháu ngoại của chúng ta đã nối nghiệp Y Nha của Ông Bà.

Cám ơn các con đã theo gương Cha Mẹ nuôi dạy con cái được thành đạt như vậy.

“Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

See you soon! Hôn em, Việt Hương!

Bùi Duy Tâm