Thầy đích thực là con người của lịch sử

Văn chương, văn học, lịch sử thâm sâu. Thâm thúy trong ngoại giao. Thầy đích thực là con người của lịch sử 

From: Dr Tung <tung.nguyen@pctu.edu.vn>

Date: Thu, Feb 18, 2021 at 10:49 PM

Subject: con người của lịch sử

To: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>Thưa Thầy. Thầy đích thực  là con người của lịch sử.

Văn chương, văn học, lịch sử thâm sâu. Thâm thúy trong ngoại giao. Trách móc người vong quốc mà như họ không thấy gì. Tưởng là khen.

Thật là học Thầy mãi mà không đạt được.

Xem mail thầy viết cho Cù Huy Hà Vũ, mối thấy cái tham thúy của Thầy.

Em luôn nhớ ngày 18.3. Ngày giổ Cô Hương. Nhớ Thầy đở cô Hương lên ghế trong nhà hàng đường Điện biên Phủ quận 3 Saigon, khi gia đình em được thầy mời dùng trưa tại đó. Em vẫn nhớ Thầy cho đi thăm mộ Cô Hương trên ngọn đồi Vụng vịnh, nơi đẹp nhất để nhìn về quê cho với bớt nổi nhớ quê hương.

“ Có ai định nghĩa được quê hương.

Xao xuyến, ngậm ngùi chiều Vùng Vịnh.

Nhìn về bên nớ Thái bình dương.

Đồi thông heo hút, một mình lạnh.

Rì rào sóng biển, chạnh lòng ta.

Hoàng hôn vàng vọt cô đơn quá.

Cố nhân ơi có biết nỗi lòng ta.”


Kính xin tặng Thầy mấy câu thơ .Nhớ Thầy nhớ Cô Hương ( người Phụ nữ tài ba mẫu mực của quê em ).


Bs  Nguyễn hữu Tùng