Thày là người đầu ngành , nhất định Y Tế nước nhà sẽ thay đổi rất nhanh

Báo Thời Luận (Los Angeles & Orange County/Quận Cam, Cali, Mỹ) đăng tin công chức Huế mặc áo dài đi làm việc được nhiệt liệt cổ võ.

Nhắc lại hơn 1/2 thế kỷ trước (1967-1972), các Bác Sĩ Y Khoa Huế đã vận quốc phục trong lễ tốt nghiệp được dư luận coi như một cách mạng.

From: nguyen huu phung <nghphung932003@yahoo.com>Date: Sun, Oct 18, 2020 at 2:40 PMSubject: Re: Báo Thời Luận tại Los Angeles và Orange County (Quận Cam, Cali, Hoa Kỳ) đăng tin công chức Huế mặc áo dài đi làm việc ( ngày17 th 10, 2020)To: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>

Em nghĩ nếu Thày là người đầu ngành, 

nhất định Y Tế nước nhà sẽ thay đổi rất nhanh.


BS. Nguyễn Hữu Phùng

Phan Thanh Hai <thanhhai.ditich@gmail.com>Oct 19, 2020, 12:17 AMto me

Vâng, em cũng nghĩ như vậy ạ!

Dr.Phan Thanh HaiDirector of Department of Culture and Sports Thua Thien Hue ProvinceAdd: 08 Ly Thuong Kiet St., Hue City, Vietnam