DÂN CA VIỆT NAM


From: Michael Pham <michaellocpham@gmail.com>

Date: February 14, 2021 at 11:04:39 PST

To: Michael Pham <michaellocpham@gmail.com>

Subject: Re: DÂN CA VN qua Hùng Lân-Phạm Duy- Trần Văn Khê


Dear anh Cả:

Lộc đã đọc hết sách của anh. Danh thế nào thì Thần thế ấy. Vì Duy Con Tim (Heart theo Á Đông & Mind theo Tây Phương) nên anh viết với Trí Tuệ . Vì thế anh vượt xa cái Tri Thức của các nhà Bỉnh Bút phê bình & nghiên cứu âm nhạc chỉ tích lũy Kiến Thức. Muốn có Trí Tuệ (đối với mọi lãnh vực) ngoài tri thức Bác Học còn phải có cái Dụng với những điều tích luỹ ở kho Kiến Thức. Nghĩa là phải “xuống chợ đời” tranh đấu với kẻ Gian và kết lưu với người Hiền. Ngoài ra với tài văn chương Đẹp & Sáng ngòi bút của anh có Sức Hút không ngờ đối với độc giả. Nhưng phải là những độc giả chọn lọc và hiểu anh.

Chúc mừng anh & tác phẩm.

Kính mến,

Phạm Văn Kỳ Thanh


On Feb 12, 2021, at 11:45, Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com> wrote:


Hy vọng là toàn bộ (781 trang), một tài liệu độc nhất đầy đủ về công trình khảo cứu của Hùng Lân.

Gửi tặng Phạm Văn Kỳ Thanh như một món quà Văn Học Nghệ Thuật đầu năm Tân Sửu 2021.

Lộc ơi, Tâm công to lắm tuy không phải là nhạc sĩ, đã sáng lập ra chương trình TV Gió Khơi "Đố Vui để Học" và đặt hàng cho Hùng Lân phải viết bài khảo luận hàng tuần để làm show TIVI Gió Khơi.


3 tu trang 31 - 94 (TN).pdf
4 tu trang 95 - 194 (3).pdf
5 trang 195 - 433.pdf
6 tu trang 434 - 442.pdf
7 trang 443 - 476.pdf
8 tu trang 477 - 556 (TN).pdf
9 tu trang 557 - 626.pdf
10 tu trang 627 - 668 (TN).pdf
11 tu trang 669 - 738 (TN).pdf
12 tu trang 739 - 754.pdf
13 tu trang 755 den 781.pdf