Nghe đại sư giảng một chữ bằng ngồi học mấy ngày

Thày Tâm "trên cả tuyệt vời" ! Thày giảng cực kỳ chính xác. BRAVO & CHAPEAU ! Nghe đại sư giảng một chữ bằng ngồi học mấy ngày 

Van: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>

Verzonden: zaterdag 25 juli 2020 15:23

Aan: MC LAI <lmcuongadam85@hotmail.com>

Onderwerp: Re: FW: CẦU VIỆN CHỮ NGHĨA

 

Hyperacusis (viết theo nhiều cách hay đồng nghĩa với hyperacousis, hyperacusia, auditory/acoustic hyperesthesia) có nghĩa là Choáng Tai [Không phải là Thính Tai (keen/exquisite/sharp ear)].


Pathophysiology: 

Cranial nerve số 7 (CN VII) có một nhánh phụ làm giảm stapedius muscle để giảm âm  (dampen the sound) nên trong Bell's palsy (liệt tạm CN VII) có chứng hyperacusis (Choáng Tai) vì giây thần kinh não số 7 (CN VII) liệt tạm không làm giảm âm được.

CN VIII ở pons (thuộc brain stem) và trong temporal lobe có vùng 41,42 (Brodman area 41,42) trách nhiệm về thính giác (audition). Vùng 41,42 lại ngay cạnh vùng 22 (Wernike's area) khi bị thương tổn---> auditory aphasia (không nói được vì điếc) nên điếc hay đi cùng với nói ngọng hay câm. Broadman area 41,42 (chủ trì vềThính Thị) ở gần các area khác như xúc động, sex nên mới sinh ra musicotherapy và sexy music (tán gái bằng giọng hay).

Hypoacousis (hypoacusis,hypoacusia): nặng tai.

Nếu chưa hiểu xin gọi Thày Tâm (415) 517.0427, sẵn lòng giải thích về clinical neuro-anatomy/physiology/pathophysiology. Y Học đáng say mê  lắm các em ơi! Chuyện chính trị chính em chỉ như đám mây trôi có ra gì đâu mà tốn hơi chửi nhau.

From: Nguyễn văn Đáo <nguyenvandao2@gmail.com>

Date: Sun, Jul 26, 2020 at 4:10 AM

Subject: Re: FW: CẦU VIỆN CHỮ NGHĨA

To: MC LAI <lmcuongadam85@hotmail.com>

Kính đại sư Bùi Duy Tâm,  

Chân thành cảm ơn đại sư Bùi Duy Tâm.

Chỉ nghe đại sư giảng một chữ bằng ngồi học mấy ngày.

Vâng, ''Y Học đáng mê lắm'', nhưng không phải ai cũng có thể mê được.

Kính thư,

Nguyễn Văn Đáo

(Hòa Lan

Vào Th 7, 25 thg 7, 2020 vào lúc 18:18 MC LAI <lmcuongadam85@hotmail.com> đã viết:

Trước hết cám ơn anh Nguyễn Văn Đáo đã tạo điều kiện để Mõ học hỏi thêm.

Thày Tâm Bùi "trên cả tuyệt vời" ! Thày giảng cực kỳ chính xác. BRAVO & CHAPEAU !