Nói thày là Nguyễn Công Trứ thời nay cũng không ngoa đâu !

From: MC LAI <lmcuongadam85@hotmail.com>

Date: Tue, Feb 2, 2021 at 8:40 AM

Subject: THƯ RIÊNG

To: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>, MC LAI <lmcuongadam85@hotmail.com>Kính thày,


Em "mó máy" smartphone để làm quen với cách sử dụng, nên có thể tình cờ chạm vào tên thày trong danh sách gọi đó thôi.

Thực tình chả có chuyện gì quan trọng để thưa với thày, ngoại trừ mới đây ông HCL la "oai oái" vì bị ong vò vẽ chích.

Thày bị ong đủ loại chích đầy người, nên chắc hẳn chả thèm quan tâm chuyện này.


Viết tới đây phục lăn ông thày, "chuyện gì cũng có mặt hay nhúng tay", trải nghiệm cuộc đời hơn hẳn mọi người. Nếm đủ mùi vinh nhục cõi đời ô trọc, hẳn chẳng ai qua mặt nổi ông thày. Có nói thày là Nguyễn Công Trứ thời nay cũng không ngoa đâu !

Nói nhỏ thày nghe, MÕ thích thú với câu "răng chắc cặc bền" thày từng nêu ! Nhìn ông thày biết ngay là "cỗ lòng number one" !


Kính,

Mõ