Anh Tâm giống “siêu nhân” chuyện gì cũng biết tự cổ chí kim

Giai thoại Làng Đông Ngạc: "Hèn với giặc, Ác với dân" Anh Tâm giống “siêu nhân” chuyện gì cũng biết tự cổ chí kim!!! Tâm phục khẩu phục anh Tâm!! 

From: QHoa Nguyen 

Date: Fri, Aug 14, 2020 at 8:24 AM

Subject: Re: Giai thoại Làng Đông Ngạc: "Hèn với giặc, Ác với dân"

To: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>

Cc: VIỆT PHẠM 


Wow!!! Anh Tâm giống “siêu nhân” chuyện gì cũng biết tự cổ chí kim!!! 

Tâm phục khẩu phục anh Tâm!!

Cám ơn anh Tâm nhiều ạ. Có gì hay cho em xem với ạ!!

Em, Quỳnh Hoa

On Aug 13, 2020, at 9:26 PM, Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com> wrote:
Cám ơn bạn đã đọc giai thoại "Làng Đông Ngạc" của tôi 

để Luận Cổ Suy Kim: Hèn với giặc, Ác với dân.

Tác giả Bùi Duy Tâm


"Giai Thoại làng Đông Ngạc

Làng Đông Ngạc có vài giai thoại rất lạ nên đọc để biết, biết rồi để suy gẫm:

- Giai thoại “Con ngựa chúa Trịnh và Bãi Hoa”.

Bãi Hoa là vùng đất ngoài đê đối diện với làng Vẽ, hàng năm vào mùa nước

sông Hồng dâng lên cao, đều bị tràn ngập nên chỉ trồng được ngô, khoai, dân nuôi tằm.

Bãi Hoa trước kia thuộc làng Vẽ sau tách ra thành Hoa Ngạc, đổi tên thành Đường

Ngạc rồi Liên Ngạc như bây giờ ...

Và sau đây là câu chuyện:{ cụ Đỗ Thế Giai làm quan có nhiều công lao với

Chúa Trịnh. Khi cụ ốm nặng, chúa Trịnh Doanh đi ngựa đến thăm, có quân lính giữ

ngựa đi theo, chẳng may ngựa sụt xuống bãi sông bị chết, chúa bắt vạ dân làng phải

đền một con ngựa như thế. Dân làng lo lắng không biết chỗ nào mà mua ngựa đền. Đỗ

Đại Vương thương dân xin Chúa Trịnh cho đền tiền. Chúa bắt mổ bụng ngựa lôi hết

ruột ra, lấy tiền nhét vào bụng ngựa bao giờ cho đầy mới thôi. Tiền lúc đó là tiền đồng

chất mãi không đầy mặc dù cụ đã đem tiền của mình ra gom với dân làng cũng không

đủ. Chúa bắt dân làng phải cắt đất bãi Hoa (nay là thôn Liên Ngạc) cho Chúa làm thực

ấp. Bãi Hoa từ đó là đất của Chúa Trịnh.....}

Những kẻ có quyền hành lớn thường hay THAM: nghèo gì một con ngựa, lấy

đất đai rồi thì có giữ mãi được đâu. THAM quá hóa SI (ngu dốt) hay NGU quá hóa

THAM. Đó là căn bệnh chung của những kẻ có quyền. Mấy ai khi nắm quyền hành

trong tay mà biết dùng cơ hội đó để giúp đỡ, ban phát cho người khác để lại ơn phước

đời đời cho con cháu.

- Giai thoại “Triều đình nọc đánh sĩ phu yêu nước tại Văn Miếu”: {Năm

1856 thực dân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng rồi tiếp theo đánh các tỉnh

miền đông Nam Kỳ . Triều đình chống trả yếu ớt và vội ký hiệp ước

1862 dâng 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ cho đế quốc Pháp để cố giữ ngai

vàng ô nhục trong suốt gần 100 năm nô lệ giặc Tây. Cả nước phẫn nộ.

Khắp nơi nhân dân nổi dậy chống thực dân Pháp. Năm 1864, tại

trường thi Hà Nội nổ ra cuộc “Bãi Thi” được các sĩ tử hưởng ứng,

trong đó có 10 sĩ tử làng Đông Ngạc, đòi triều đình cho vào Nam đánh

Pháp lấy lại 3 tỉnh miền Đông. Cuộc bãi thi làm náo động kinh thành

Huế. Triều đình thẳng tay đàn áp. Người lãnh đạo cuộc bãi thi này là


56


tú tài Phạm Gia Tự, người làng Đông Ngạc, bị bắt và bị đem ra Văn

Miếu nọc đánh.}

Đây là lần thứ hai triều đình nhà Nguyễn đánh đòn sĩ phu. Lần trước năm 1803,

Gia Long đem các tiến sĩ triều Lê làm quan với Nguyễn Huệ ra nọc đánh tại Văn

Miếu Hà Nội, trong số đó có tiến sĩ Ngô Thời Nhậm bị đánh đến chết. Lần này sĩ

phu Đông Ngạc bị cường quyền nọc đánh tại Văn Miếu vì tội yêu nước.

Kẻ cầm quyền hèn nhát nghĩ rằng nước mình thế yếu không cự nổi nên vội

nhượng bộ cắt đất, vội hàng giặc. Họ quên rằng trong tất cả các cuộc kháng chiến

chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam tự cổ chí kim có bao giờ dân ta được quân

bình lực lượng với giặc:

- Một nghìn năm nô lệ giặc Tàu (tương quan lực lượng thì Tàu như cái áo, ta

chỉ như cái đai) một trận Bạch Đằng Giang, ta giành lại Độc Lập.

- Ba lần đế quốc Mông Cổ xâm lăng (một đoàn quân bách chiến bách thắng

chiếm quá nửa thế giới), ta như châu chấu đá xe mà cả 3 lần dân ta đánh bại Mông Cổ.

- Với một đoàn quân, gồm cả dân quê mới tuyển trên đường ra Bắc, Nguyễn

Huệ đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh.

- Một trăm năm đô hộ giặc Tây, cuộc kháng chiến chống Pháp khởi đầu bằng

gậy tầm vông mà kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Cuộc chiến chống Mỹ: 3 anh lính VC (thì cũng là VN) gầy yếu leo lên cây đu

đủ, cây đu đủ không gãy mà đại sứ Hoa Kỳ Martin phải cuốn cờ lên trực thăng phi tẩu.

Thế nước yếu lấy gì mà chiến chinh.....HY SINH – Toàn dân VN thời nào cũng

sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Tổ Quốc nhưng bọn thống trị

không muốn buông nhả các đặc quyền đặc lợi của chúng vì: THAM – NGU – HÈN

(với ngoại bang) ÁC (với đồng bào) nên ta đã từng mất nước. Ôn lại chuyện ngày xưa

để suy gẫm chuyện ngày nay. Xét việc đã xảy ra để phòng việc sẽ xảy ra "

(trích "Làng Đông Ngạc" của Bùi Duy Tâm)


LàngĐôngNgạc.pdf