Đúng là một Thầy đa tài, vô song

From: Dr Tung <tung.nguyen@pctu.edu.vn>

Date: Tue, Oct 27, 2020 at 11:39 PM

Subject: lể khai giàng khóa 18k y khoa PCTU.

To: Chấn Nguyễn Đăng Quốc <channdq@pctu.edu.vn>, Lư Nguyễn Đức <lu.nd@pctu.edu.vn>, Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>


Đây là đoạn phim LỂ KHAI GIẢNG PCTU mà Thầy Tâm đã thực hiện, dựng lại. Đúng là một Thầy đa tài , vô song.

Xin gởi đến Thầy Chấn, Thầy Lư chiêm nghiệm những giây phút không thể nào quên.

“NHỮNG GIÂY PHÚT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN”.