Ông Tâm đúng là bồ tát sống

From: Cu Huy Ha Vu <cuhuyhavuvietnam@gmail.com>

Date: Thu, Mar 18, 2021 at 5:48 PM

Subject: ÔNG TÂM ĐÚNG LÀ BỒ TÁT SỐNG

To: Bùi Duy Tâm <buiduytam1@gmail.com>, Havulawvngmail <havulawvn@gmail.com>

Anh Tâm rất quý mến,

Vợ chồng em đã chia sẻ cho vợ chồng cháu Cù Huy Xuân Đức những email của anh gửi các bác sĩ ở Việt Nam để tìm cách tốt nhất cứu chữa cháu Cù Huy Xuân Đức. 

Mai Hương, vợ Xuân Đức nhắn tin cho vợ chồng em (nguyên văn): “Ông Tâm đúng là Bồ tát sống. Con đọc mail thì cũng thấy ông giúp đỡ các học trò rất nhiều, rất tận tình như cái tên của ông. Bố Mẹ giỏi quá. Quen được ông. Phúc lớn”.

Hà Vũ – Dương Hà