DƯ LUẬN NÓI VỀ BÙI DUY TÂM

Bài 18-19:

Thần Y Bùi Duy Tâm, the USA top-paid physician

Bài 17:

Bài giảng Thần Kinh tại PTCU

Bài 16:

Thày Tâm quá giỏi!

Bài 15:

"Bùi Duy Tâm have many diverse skills"

Neal Cohen - Phó Trưởng khoa của Trường Y khoa UCSF

Bài 14:

"THẦY" như một bậc MINH SƯ mà em đã ngưỡng mộ từ lâu

Bài 13:

Bùi Duy Tâm có nhiều học trò tử tế và trung thành. Thày Tâm: KHÉO ĂN, KHÉO Ở & KHÉO NÓI ! 

Bài 12:

Nghe đại sư giảng một chữ bằng ngồi học mấy ngày

Thày Tâm "trên cả tuyệt vời" ! Thày giảng cực kỳ chính xác. BRAVO & CHAPEAU ! Nghe đại sư giảng một chữ bằng ngồi học mấy ngày 

Bài 11:

Giọng hát của thầy truyền cảm làm sao!

Bài 10:

Môi trường nào anh cũng để lại dấu ấn trong lòng người tiếp xúc. 

Từ học trò đến bằng hữu và tất nhiên là người yêu đều có cái nhìn rất độc đáo về anh. 

Bài 9:

Bùi Duy Tâm là người Việt Nam của muôn thủa

Bài 8:

 Anh Tâm giống “siêu nhân” chuyện gì cũng biết tự cổ chí kim

Giai thoại Làng Đông Ngạc: "Hèn với giặc, Ác với dân" Anh Tâm giống “siêu nhân” chuyện gì cũng biết tự cổ chí kim!!! Tâm phục khẩu phục anh Tâm!! 

Bài 7:

Thày Bùi Duy Tâm dạy bài giảng Siêu Kỹ

Tôi dạy Siêu Kỹ (bắt sinh viên nhắc lại cho đến khi mọi người hiểu và nhớ hết mới chịu) Các Thày Cô ơi, giảng dạy mà không bắt người học nhắc lại ngay thì như nước chảy qua cầu, nước đổ lá khoai,.

Bài 6:

Giáo sư Bác sĩ Bùi Duy Tâm có Tâm lớn đối với Quốc gia và Dân tộc Việt Nam

Giáo sư Bác sĩ Bùi Duy Tâm không những có Tầm trong khoa học mà còn có Tâm lớn đối với Quốc gia và Dân tộc Việt Nam


Bài 5:

Anh Tâm là người trí thức uyên bác, vang danh dân tộc Việt Nam

Bài 4:

Ông Tâm đúng là bồ tát sống

Bài 3:

GS Bùi Duy Tâm là Number ONE! Anh có cái nhìn rất xa về tương lai của dân tộc

Bài 2:

Bùi Duy Tâm với Nhà Văn Chiến Sĩ Trường Sơn Nguyễn Khắc Phê

Bài 1:

Thày là người đầu ngành , nhất định Y Tế nước nhà sẽ thay đổi rất nhanh

Dư Luận (phần 1)

BÙI DUY TÂM PROFILE

Prof. Bui Duy Tam, MD, PhD

Prof. Bui Duy Tam has achieved milestones and masterpieces in medical education and social services for Vietnam since 1960s. They are summarized as following:

– He founded the youth & culture movement GIÓ KHƠI (the Ocean Wind) in 1960 which was described in ”Horizons”(an American magazine) that Prof. Tam was among the youngest and brightest leaders in modernization movement of Asia at th

– He restored and upgraded Hue Medical School after being heavily damaged by the conflict of Vietnam war. He brought the traditional medicine to the Hue university curriculum, hence materialized the combination of Oriental & Western medicines for teaching and treatment for the first time in Viet Nam also in 1960s.

– He established the first private medical school known as ” ĐẠI HỌC Y KHOA MINH ĐỨC” (Medical University of Wisdom) in Saigon (now Ho Chi Minh City) in 1970 and at present, the school is still in operation with unique medical curriculums.

– He, now at the age of nearly 80, is working on building another Medical School via support from Tân Tạo Enterprise of Vietnam, with the intention to form ”TÂN TẠO University of Health Sciences & Arts” which is aimed to be an innovative (hence Tân Tạo) Medical Institution of Vietnam.

– He wrote the White Letter warning about the Hepatitis B epidemic and its disaster for Vietnamese health care; consequently he started medical compaign against Hepatitis B with collaboration of multiple medical centers of Vietnam including Hanoi, Hue, HCMC & Can Tho Medical Universities since 2010. He became founder and president of the International Liver Foundation for VN in 2010 until present.

– Being a biological researcher graduated from University of California, San Francisco (UCSF, PhD class of 1972), he and his associates formed “Biotech Group for Viet Nam” to promote applications of modern biologies to challenge medical issues of Vietnam (in 2011).

– As Board President of San Francisco-HCMC Sister City Committee, he established biannual awards in Sciences , Health & Culture for Vietnam in 2011.

MenTalk-Passion-4 trang (1) (1).pdf
Giáo Su Bui Duy Tam (Ngọc Hải).doc

On Sun, Aug 30, 2020 at 10:42 AM Le Xuan Canh wrote:Một ông Thầy thuốc tuyệt-vời,

Được trò kính-trọng suốt đời như Cha, 

Tuy Thầy không đẻ ra ta,

Nhưng công đào-tạo mới là ân sâu,

Không phải riêng ngành Y đâu,

Mà rèn nhân-cách hàng đầu phải lo,

Chữ Sĩ Thầy giảng thật to,

Trước hết phải học sao cho thành người,

Nhân lễ nghĩa trí tín rồi,

Thành thầy thuốc mới giúp đời giúp ta,

Khánh Ngọc kính Thầy như cha,

Không thành bác-sĩ cũng là trò ngoan,

Đường công-danh cháu thênh-thang. 

 

BS.Lê Xuân Cảnh