Kế Hoạch Sàng Lọc & Chống Viêm Gan đã cứu hàng triệu đồng bào Việt Nam

Gửi PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Tâm, Hiệu Phó Đại Học Y Dược Huế các hình ảnh và tư liệu của Kế Hoạch Chống Viêm Gan cho toàn thể nước VN (2010-2015) mà Giáo Sư Hiệu Phó Nguyễn Minh Tâm đã tham dự ngay từ buổi đầu tiên trong cuộc Hội Thảo Ký Kết Bạch Thư ngày 23/3/2010 tại Đại Học Y Dược Huế với sự hiện diện của 36 vị Hiệu trưởng, Giám đốc, Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Việt Nam, Mỹ, Úc đã đồng thuận ký kết như Đồng Tác Giả bức Bạch Thư với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế: GS.TS. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, TS.BS.Vụ trưởng Trần Thị Giáng Hương và đại diện tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies: ThS.BS. Nguyễn Trọng Hậu cùng các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trung ương và địa phưong.

Kế hoạch này đã được thực hiện từ Bắc chí Nam trong 5 năm (2010-2015) đến khi Bộ Y Tế ký nghị định chấp thuận việc Sàng Lọc Viêm Gan là một Quốc Sách. Bản thân Lão Sư Bùi Duy Tâm, người khởi xướng và lãnh đạo Kế Hoạch được Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng cùng đoàn Thứ Bộ Trưởng đến tận nhà tỏ ý hỗ trợ Kế Hoạch, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh tặng Bằng Khen, Bà Nancy Pelosi, Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ đến tận nhà trao Bằng Khen và cuối cùng được Đức Giáo Hoàng Ban Phước Lành.

Nguyễn Minh Tâm ơi, con phải kiêu hãnh đã sát cánh với Lão Sư Bùi Duy Tâm và là thành viên ngay từ ngày đầu của Kế Hoạch Sàng Lọc & Chống Viêm Gan cứu sinh mạng hàng triệu triệu đồng bào VN.

(có một việc rất đáng tiếc là chính Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, người đã hết lòng hỗ trợ cho kế hoạch lại chết vì Ung Thư Gan do Viêm Gan B mãn tính)BạchThư.pdf