CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN CHO ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Kế Hoạch Sàng Lọc & Chống Viêm Gan đã cứu hàng triệu đồng bào Việt Nam

Gửi PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Tâm, Hiệu Phó Đại Học Y Dược Huế các hình ảnh và tư liệu của Kế Hoạch Chống Viêm Gan cho toàn thể nước VN (2010-2015) mà Giáo Sư Hiệu Phó Nguyễn Minh Tâm đã tham dự ngay từ buổi đầu tiên trong cuộc Hội Thảo Ký Kết Bạch Thư ngày 23/3/2010 tại Đại Học Y Dược Huế với sự hiện diện của 36 vị Hiệu trưởng, Giám đốc, Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Việt Nam, Mỹ, Úc đã đồng thuận ký kết như Đồng Tác Giả bức Bạch Thư với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế: GS.TS. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, TS.BS.Vụ trưởng Trần Thị Giáng Hương và đại diện tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies: ThS.BS. Nguyễn Trọng Hậu cùng các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trung ương và địa phưong. 

Chống Ngừa Viêm Gan tại VN & Y Dược TP.HCM