3 Bức Trướng: Đại Học Y Khoa Huế, Minh Đức, Tân Tạo, Võ Trường Toản, Nam Cần Thơ

Đại Học Y Khoa Huế

Đại Học Y Khoa Minh Đức

Đại Học Y Khoa Tân Tạo, Võ Trường Toản, Nam Cần Thơ