Bùi Duy Tâm với Phong Trào Thanh Niên Văn Hóa GIÓ KHƠI (1965-1975)

"Kình Ngư dưới đáy biển ấy đoàn Gió Khơi, 

Ngàn mây tung Cánh Bằng chính đoàn Gió Khơi"

Các hoạt động của PHONG TRÀO THANH NIÊN VĂN HÓA GIÓ KHƠI  

Văn Hóa Nghệ Thuật 

Giáo Dục Thiếu Nhi 

Thanh Niên Thể Thao