Tiểu thuyết Từ Dụ Thái Hậu và hành trình xuyên Việt trong tháng 9-2019

Giao Lưu Ra Mắt SÁCH TỪ DỤ THÁI HẬU tại Hà nội, Huế và Saigon (9/2019)Thùy Mai được Vinh Danh (chủ nhật 27/9/2020) tại TP.HCM trong Giải Sách Hay 2020 (giải độc nhất về Văn Học cho bộ tiểu thuyết lịch sử "Từ Dụ Thái Hậu" do nhà văn Nguyên Ngọc làm Chánh chủ khảo) và ngay sau đó ba tháng (20/12/2020) được Hội Nhà Văn VN trao giải nhất Văn Học. Một mình Trần Thùy Mai được giải nhất trong khoảng thời gian 2015-2020.