Hoàng Gia Trang (2020)

Hoàng Gia Trang (2020)

Vinh Danh các bậc Hào Kiệt....mà đời nào cũng có dù đất nước có lúc thịnh lúc suy còn Bạn Hiền đâu có dễ tìm. BDT đã may mắn gặp được Bạn Hiền, Hoàng Văn Chánh đã ra tay tế độ giúp cho các trò yêu cương trực dũng cảm thoát khỏi cảnh áp bức bên Tân Tạo University TTU chuyển qua Võ Trường Toản University VTTU nên lập Album Hoàng Gia Trang để tỏ lòng Tri Ân Ân Nhân.