GẶP BẠN CŨ, NHỚ CHUYỆN XƯA (final đã sửa)

Album Gặp Bạn cũ, Nhớ Chuyện Xưa, Giữ Tình Xưa (2019)