Album & Video: Lễ Macchabee 2019 tại Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

"Lễ Macchabee 2019 tại Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh" gồm:

1- Một Thoáng Qua Macchabee 2019 PCTU

2- Video Lễ Macchabee 2019 tại Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

3- Album Macchabee 2019 PCTU

Album & Video: Lễ Macchabee 2019 tại Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh
Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh (PCTU) nằm giữa Phố Cổ Hội An và TP. Cảng Đà Nẵng với sân bay quốc tế, đã có một học trình đào tạo bác sĩ y khoa rất độc đáo, lấy người bệnh làm khởi điểm, kết quả đáng kinh ngạc làm PGS.TS. Jessica Clarke MD.PhD của OHSU (Oregon Health & Science University) phải thốt lên:"Sinh viên PCTU học 2 tháng bằng tôi học 2 năm tại Medical School bên Mỹ", vừa tổ chức Lễ Macchabee để Tri Ân những người hiến thân xác cho khoa học. PCTU đã mang Hương Hoa Nhang Khói vào cổ tục Tây Phương, đã đưa Nhạc Kháng Chiến, Nhạc Tình Ca, Nhạc Quê Hương VN hòa cùng các vũ điệu Paso, Waltz, Cha Cha đã làm nổi bật Tinh Thần Tiên Rồng của VN "Thời bình hiền lành xinh đẹp như Tiên" (VN đây miền xinh tươi, Tình Yêu đây là khí giới.... Huế là Thơ, Huế là Mơ) nhưng "Vùng lên như Rồng khi phải kháng chiến chống ngoại xâm" (Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu Quyết Chiến.... Trùng trùng quân đi như sóng, Lấp lánh lưỡi lê sáng ngời). Trải qua các trường Y Khoa từ thời Pháp thuộc đến nay, quả thực Hồn Dân Tộc VN mới được đượm mầu trong buổi lễ Macchabee tuyệt vời của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh.