Album: Lễ Tổng Khai Giảng truyền thống 2016-2017 của Đại Học Y Khoa Tân Tạo

Album: Lễ Tổng Khai Giảng truyền thống 2016-2017 của Đại Học Y Khoa Tân Tạo

Lễ Tổng Khai Giảng truyền thống vào ngày 8/9/2016, là một Dấu Tích độc đáo của Đại Học Y Khoa Tân Tạo (trong thời đại Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm), đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng quý báu của Phụ Huynh & Gia Đình sinh viên trong công cuộc Xây Dựng một Ngôi Trường Y Khoa Đại Học lý tưởng để đào tạo những thế hệ Thày Thuốc "Y Học Hoa Kỳ, Y Đức Hải Thượng".

Hãy xem lại hình ảnh hội trường, dành riêng cho Phụ Huynh & Gia Đình (mé bên trái), bên cạnh Sinh Viên Con Em mình (hàng chính giữa) và ngang hàng đối diện với các Đại Biểu & các Thày Cô (mé bên phải) .

Hãy nghe lại lời Thày Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm khẳng dịnh :"Dân vi Quý, Xã Tắc Thứ chi, Quân vi Khinh", coi Sinh Viên là trân quý nhất như Con của mình, rất ấn tượng thấy cảnh cha mẹ dắt con tới trường".

Xin trân quý giữ lại những Kỷ Niệm này vì là Không Tiền Khoáng Hậu chẳng bao giờ xảy ra Tuyệt Vời như vậy nữa đâu!

Thương nhớ tất cả...tất cả!