ĐẠI HỌC Y HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

BÙI DUY TÂM

BÀI VIẾT MỚI:

Bùi Duy Tâm với Trường Quân Y Quốc Gia VN

Những mảnh đời Bùi Duy Tâm

Những quyển sách là cả cuộc đời của Bùi Duy Tâm tôi từ khi sinh ra ở làng Quê Cha, Quê Mẹ. Lập Sự Nghiệp: Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên với Gió Khơi, Đào Tạo Thày Thuốc với các trường Y, Phục Vụ nhân quần xã hội với quốc sách Bạch Thư. Thưởng thức Nghệ Thuật Nhân Văn. Đi khắp thế gian trên trái đất kể cả Bắc/Nam Cực rồi Leo Cao để vượt Cõi Tạm trần gian ngó nhìn Cõi Âm rồi cuối cùng buông tay...KHÓC .

Để viết về Giáo sư Bùi Duy Tâm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi ông là một người kỳ lạ với trí tuệ mẫn đạt và trải nghiệm sâu sắc ở nhiều thái cực của cuộc sống. Ông làm nghề Y nhưng mê văn chương thơ phú, ham mê chinh phục những đỉnh núi cao, những vùng đất vắng khi đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy. Vì vậy, để kể về Bùi Duy Tâm cũng không biết kể bao nhiêu cho đủ, thôi thì đành góp nhặt những mẫu chuyện nhân sinh với nhiều mảnh ghép để gói ghém lại một cuộc đời. 

Đến tuổi Bát Tuần, BDT ít viết sách mà chỉ làm Album với thuyết minh ngắn gọn. Thời buổi ngày nay thiên hạ không có thời gian ngâm nga đọc, không thích dài dòng hư cấu mà chỉ muốn coi hình để hiểu sự kiện cho nhanh, cho cụ thể. Người ta thường nghĩ coi một bức hình bằng đọc cả ngàn chữ. 

 Như thế mới ấn tượng và thuyết phục!